Patrimoni permet la reforma interior de la nau número 3 de la Fàbrica Burés d’Anglès

Deixa aturades temporalment les obres a l’entorn del vapor

El Punt, 22 de gener de 2010