El text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya s’aprova al Ple

S’han modificat aspectes de la normativa i l’edificabilitat màxima

Ajuntament de Mataró, 5 de febrer de 2010