Congrés internacional Rehabilitació i Sostenibilitat

Congrés internacional Rehabilitació i Sostenibilitat. El futur és possible

Crida a comunicacions

El Congrés està obert a comunicacions per enriquir el debat i fomentar la participació dels assistents. Les comunicacions acceptades es presentaran al Congrés i seran objecte d’una publicació posterior.

Tots els interessats poden presentar un resum de la comunicació fins al 30 d’abril a l’adreça rsf2010@apabcn.cat. El resum tindrà un màxim de 400 paraules, ha d’incloure el títol i indicar en quin dels quatre blocs temàtics del Congrés s’emmarca. També cal indicar nom i cognoms, institució i adreça electrònica de contacte.

Un cop tancat el termini de recepció de comunicacions el Comitè d’experts avaluarà la qualitat dels documents presentats i informarà dels resultats a partir del 30 d’abril.

Les llengües per a la presentació de comunicacions són les mateixes del Congrés: castellà i anglès