Taller MHCB: El tractament del Patrimoni arquitectònic en el Model Barcelona

Activitat organitzada per el Museu d’Història de Barcelona

L’objectiu del taller és l’intercanvi d’informacions i metodologies entre persones i grups de l’àmbit universitari i institucional que treballen al voltant de la qüestió del patrimoni històric, arquitectònic i urbà. Com a primer pas d’un estudi sobre tot Barcelona, el taller pretén mostrar les recerques que s’estan duent a terme als districtes de Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí, amb una incidência especial en els mecanismes de planejament que actuen com a suport tècnic i legal en les operacions de transformació de la ciutat i, en conseqüència, d’intervenció sobre el patrimoni i en relació amb la historia i amb les memòries col·lectives. Aquesta és la raó per la qual s’han convocat els autors dels plans urbanístics, els gestors de patrimoni i planejament i els historiadors que han estudiat el patrimoni dels barris esmentats.

Aquest taller s’adreça a les persones interessades en la protecció i la intervenció del patrimoni historicoarquitectònic i urbanístic.

Programa adjunt (l’horari de les visites correcte és de 10:30 a 13:00)

Dates: 13-15 d’abril

Lloc: Museu d’Història de Barcelona: Sala Martí l’Humà Plaça del Rei, s/n

Cal inscripció prèvia (consulteu preus al programa)