Premis Bonaplata Joves 2010

Premis Bonaplata Joves per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic

12a Convocatòria

Objecte dels Premis organitzats per l’AMCTAIC

Els Premis Bonaplata per a Joves tenen com a objectiu premiar aquells estudiants que en l’àmbit de les activitats docents regladeshagin dut a terme treballs:

Enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial a través de l’estudi, de la rehabilitació, de la difusió o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques.

Que fomentin les vocacions tècniques i valorin la innovació.

Els Premis s’agrupen en dues categories:

Categoria A:

Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic en què es valores especialment els estudis interdisciplinaris en els què es treballin els aspectes constructius, tècnics, socials i d’entorn físic.

Categoria B:

Premi a un treball de creació tècnica.

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata per a Joves (Via Laietana, 39, 4t, 08003 Barcelona).

El període de presentació del material és de l’1 al 30 de juny de 2010.

Bases