Representants a les eleccions del coac 2010 de l’AADIPA

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES D’AADIPA A REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEA DEL COAC

Qui som?

L’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) és una agrupació vinculada al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, constituïda l’any 1997, nascuda del col·lectiu que havia conformat la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona .

L’Agrupació és una entitat sense ànim de lucre que te un funcionament descentralitzat en tot el territori, segons les Demarcacions del Col·legi d’Arquitectes: Barcelona, Ebre, Girona, Tarragona i Lleida i compta amb més de 350 membres, la majoria  arquitectes, i també amb representació d’altres col·lectius (historiadors, arqueòlegs, historiadors de l’art, enginyers, estudiants…).

Quins objectius tenim?

L’AADIPA té com a finalitats essencials, recollides en el seu reglament, les següents:

–      Desenvolupar la informació, la sensibilitat i l’esperit de participació dels arquitectes en els temes relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic.

–      Contribuir a la formació i perfeccionament dels seus agrupats

–      Contribuir a la defensa, vetlla, protecció, investigació i difusió del patrimoni arquitectònic.

Per què volem ser a l’Assemblea?

Fins a data d’avui, com a Agrupació no ens hem presentat a cap candidatura de representants del COAC per tal d’ocupar-nos únicament dels temes relacionats amb el patrimoni arquitectònic amb imparcialitat i independència.

Però la creixent manca de recolzament viscuda durant els darrers anys per part del nostre Col·legi, amb situacions de manca de diàleg, descoordinació i mínim finançament, ens han fet palès el poc interès per la problemàtica específica de la sensibilització per a la defensa del patrimoni arquitectònic

La nostra Agrupació està formada per professionals implicats que col·laboren en diverses tasques i organitzen les nostres activitats desinteressadament, però veiem que encara hi ha molta feina per fer i necessitem un suport més ampli per part del COAC i els seus òrgans de govern.

Quines accions impulsarem des de l’Assemblea?

–      Buscarem vies de col·laboració i un diàleg fluid entre les diferents Agrupacions i els òrgans de govern del COAC, entenent que és des de les associacions com la nostra, amb voluntat de servei, que el Col·legi pot trobar el seu paper en aquests moments de canvi.

–      Propiciaren una major atenció del Col·legi d’Arquitectes en tots aquells temes que afecten el patrimoni construït.

–      Impulsarem una plataforma per tal d’adaptar el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE ) als edificis històrics i amb un grau de protecció patrimonial.

–      Impulsarem un model de Col·legi basat en les actuacions concretes debatudes i impulsades des de les agrupacions, en la voluntat de servei als col·legiats i als ciutadans i en el compromís real amb la societat, fugint d’esquemes burocràtics.

–      Entenem les agrupacions com a nuclis d’activitat que han de donar cos al nou model col·legial.

A quin equip de govern recolzem?

Les nostres candidatures són independents i no es vinculen a cap de les llistes presentades a Junta de Govern ni a Juntes de Demarcació. En qualsevol cas, recolzarem els equips de govern sortits de les urnes sempre i quan facin seves les nostres línies d’acció. La nostra intenció com a representants a l’Assemblea és la de fer sentir la nostra veu com a Agrupació i defensar els interessos i les inquietuds del nostre col·lectiu.

Quines candidatures presentem?

Hem creat unes candidatures a representants a l’Assemblea del COAC a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Girona, per poder fer sentir la nostra veu a les assemblees, defensar els interessos del patrimoni i ajudar a que la gestió del COAC sigui eficaç i coherent.

–      Llista a Barcelona encapçalada per Josep Antoni Navarro Cossío, president de l’AADIPA

Josep Antoni Navarro i Cossío

Alfred Pastor i Mongrell

Glòria Bassegoda i Villagrasa

Jordi Portal i Liaño

Marc Manzano i Saló

Montserrat Caldés i Torrent

Ana Belén Onecha i Pérez

José Luís Gonzàlez i Moreno-Navarro

Juan Antonio Sanz i Ortin

Jordi Morros i Cardona

–      Llista de Girona encapçalada per Josep Maria Fortià Rius, vocal de l’AADIPA a Girona

Josep Maria Fortià i Rius

Rosa Maria Cánovas i Göller

Antoni Aguilar i Piera

Mercè Hortalà i Vallvé

Quim Esteve i Vidal

–      Llista de Lleida encapçalada per Núria Laplaza i Faidella, membre de l’AADIPA de la demarcació de Lleida.

Núria Laplaza i Faidella

Mercé Manonelles i Montero

Xavier Solans i Lugones

Gerard Fontanals i Clop

Joan Marquet i Lacaya

Núria Vilarrubla i Solsona

Melitó Camprubí i Puig

Programa representants AADIPA pdf