Any Cerdà

Celebració per part de l’Ajuntament de Barcleona dels 150 anys, el 7 de juny de 1859, de l’aprovació del Pla de Reforma i Eixample de Barcelona, obra d’Ildefons Cerdà.

 2009 l’Any Cerdà. Durant tot un any, fins el juny del 2010,  Barcelona fa un conjunt d’activitats per commemorar-lo.

Web any Cerdà

Agenda

plànol antic de Barcelona