Casa Capell de Mataró

L’antic habitatge unifamiliar de can Masjuan, situat al Paseig de l’Orfeó Mataroní 15, , inclòs al Catàleg del Pla Especial dle Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb la categoria A, canviarà de nom.

Es tracta d’un edifici projectat i construït entre els anys 1959 i 1960 per Jordi Capell i Casaramona, i està considerat com un dels primers exemples d’arquitectura del Moviment modern de Mataró.

Aquest edifici, de titularitat municipal, s’ha rehabilitat durant l’any 2009 i com a equipament públic de referència en l’educació per a la sostenibilitat.

L’Ajuntament de Mataró ha proposat de donar-li el nom de CASA CAPELL, per honorar tant la figura de l’arquitecte mataroní com la seva concepció arquitectònica basada en criteris consonants amb l’arquitectura sostenible.