Restauració Arquitectònica: de l’Anàlisi Constructiva Estructural a les Tecnologies d’Intervenció. 10a edició

L’objectiu d’aquest Postgrau de Restauració Arquitectònica és proporcionar als professionals de l’edificació, què han d’intervenir en la restauració d’un edifici o d’una construcció històrica, una metodologia adequada per realitzar els estudis previs de la seva estructura constructiva i dissenyar les solucions de reforçament o reparació necessàries. Tot això seguint els criteris i els coneixements tècnics més avançats i reconeguts per la comunitat internacional.

Director: Josep Lluís González Moreno-Navarro

Pere Roca Fabregat

Durada: 132 hores , 13,2 crèdits

Dates de realització: del 01/03/2011 al 15/07/2011

Import matrícula: 1650 €