XII Congrés Història de Barcelona. Historiografia barcelonina. Del mite a la comprensió,

Congrés organitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona amb l’objectiu de recuperar la ciutat de Barcelona com a objecte d’estudi històric diferenciat i contribuir a teixir vincles positius entre els investigadors.

Circular

El Comitè Organitzador convida els investigadors a fer propostes d’aportació en les següents línies:

a) treballs específics d’història de la historiografia, des dels orígens d’aquesta activitat fins avui:
historiadors, textos historiogràfics, fonts, influències, metodologies, estils, escoles, etc.

b) recerques sobre qualsevol aspecte de la història de Barcelona amb atenció específica a la relació de la nova aportació amb la historiografia anterior sobre la qüestió tractada.

COMITÈ ORGANITZADOR
Ramon Grau i Fernández, coordinador
Joaquim Borràs i Gómez, vocal
Pere Molas i Ribalta, vocal
Joan Roca i Albert, vocal
Xavier Tarraubella i Mirabet, vocal
Pilar Vélez Vicente, vocal
Dolça Roca i López, secretaria

Data límit d’aportació de les propostes:30 de novembre de 2010

Lloc: Casa de l’Ardiaca – Santa Llúcia, 1 – 08002 Barcelona
T. 93 318 11 95 – F. 93 317 83 27
shb@bcn.cat
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric