Convocatòria a la direcció del XXXIVè Curset

Per tal d’encetar el procés d’organització del Curset a celebrar el mes de desembre de 2011, es convoca el càrrec de Director/a del XXXIVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

Tots els membres de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) que desitgin optar a l’esmentat nomenament, hauran de fer arribar a la Secretaria de l’Agrupació (carrer dels Arcs, 1-3 4a, 08002 Barcelona, aadipa@coac.net) la seva proposta abans de les 14:00 hores del dilluns 11 d’octubre de 2010 fent constar a l’encapçalament:

Convocatòria a la direcció del XXXIVè Curset sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic

La documentació presentada per duplicat en paper o enviada en format digital, acompanyada d’un breu currículum, haurà d’incloure com a mínim: el tema concret i/o nom del Curset, una primera proposta d’estructura del curset així com les activitats previstes pel seu desenvolupament.

 Els candidats que hagin presentat la seva sol·licitud, hauran d’assistir a l’assemblea que es celebrarà el dimarts 26 d’octubre de 2010 a les 18:00 hores, a la sala d’Actes del COAC (Plaça Nova,5 Barcelona), per tal de presentar personalment la seva candidatura.

 En aquest acte, un cop escoltades totes les propostes, es procedirà a una votació personal i secreta entre els membres de l’AADIPA assistents (exclosos els candidats) per tal d’escollir el director del XXXIVè Curset.