Corso di Perfezionamento. Cultura del Progetto in ambito archeologico

La creixent atenció i la planificació urbana, el patrimoni i els contextos arqueològics necessita, ara més i més habilitats específiques combinades amb una alta i mesurada sensibilitat de projecte.

 El programa aborda les qüestions relatives a la relació entre l’arqueologia i l’arquitectura, que abasta els següents aspectes:

-coneixement directe i indirecte, per captar els mateixos vestigis i el seu contexte (tècniques de detecció i la representació, investigació històrica, documental);
-el disseny d’allò nou, entès com un ‘empelt’ a les restes arqueològiques existents
-intervencions de restauració reals (des de les operacions de només conservació fins a aquelles de reintegració, anstilosis, desrestauració o completament)

web

Direttore scientifico: Mario Manieri Elia

Direttore: Maria Margarita Segarra Lagunes

Durada: 250 ore di insegnamento frontale (30 CFU)

Dates de realització: del 30-09-2010 al 18-02-2011 (els dijous, divendres i dissabte)

Import matrícula: 2000 €