Master oficial en Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y su gestión

Master oficial en Lecturas sobre la Ciudad Histórica. Arte, Patrimonio Cultural y su gestión, de la branca d’arts i humanitats.

Objectius orientació professional:

a. Proporcionar una formació especialitzada i avançada en història de l’art, incloent els àmbits vinculats amb arquitectura, urbanisme, arts figuratives, música, història del cinema i altres arts audiovisuals, cerimònia, mecenatge i gestió del patrimoni, que capaciti per a la incorporació dels alumnes a els grups de recerca competitius, a la docència universitària, a centres de recerca de reconegut prestigi ia la pràctica professional.
b. Introduir en els futurs titulats en la investigació i, amb això, preparar-los per a la realització posterior d’una tesi doctoral.
c. Aconseguir que els alumnes tinguin la formació necessària per desenvolupar una investigació de qualitat, així com per renovar els coneixements relatius a la seva especialització a través de l’exercici investigador i professional.
d. Aprenentatge d’estratègies que amplien la capacitat de resolució dels problemes que la societat actual els imposi.

Web

Coordinador: Juan M. Monterroso Montero

Durada: 60 credits ECTS,

Dates de realització: 2010-2011

Import matrícula: 1200 €