La indústria de les indianes a Barcelona,1730-1850

Seminari d’història de Barcelona. Curs d’història de Barcelona.

Arxiu històric de la ciutat de Barcelona

Programa

Director: Àlex Sánchez Suárez

Durada:  22,5 hores

Dates de realització:del 19 d’octubre de 2010 al 15 de febrer de 2011

Import matrícula: 80 €

Lloc: Arxiu històric de la ciutat. Santa Llúcia 1, Barcelona