I Simposio Internacional de Empresas de Restauración de Patrimonio Histórico

Curs organitzat per Arespaph (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico).

Del caràcter interdisciplinari de la Restauració resulta que l’empresa que la realitza està cridada a col.laborar en un mateix pla amb els altres actors de la Restauració, perquè sigui realment efectiva.

La distinció entre els coneixements teòrics que s’apliquen en la definició de les intervencions en Restauració i l’execució material d’aquestes intervencions, entre la ment que pensa i les mans que executen aquest pensament, encarnats en diferents persones, són un error prou denunciat. El buit entre els dos àmbits provoca els pitjors accidents en la Restauració i evidència la pèrdua de responsabilitats de l’empresa restauradora.

L’Empresa de Restauració aporta a les seves intervencions, les bones pràctiques i l’experiència en les seves diverses modalitats (béns mobles i immobles), recolzades per uns tècnics i un personal qualificat que té una formació fonamental i el privilegi de realitzar el treball posant les mans sobre el monument, la qual cosa li confereix una responsabilitat molt particular en la defensa del patrimoni que ha estat reclamada reiteradament, però que no sempre s’ha tingut en compte.

Com que la Restauració s’aprèn essencialment en la pràctica, és difícil i perillós que pugui enquadrar-se en models acadèmics i burocràtics, per la qual cosa ESTATUT DE LES EMPRESES DE RESTAURACIÓ I FORMACIÓ són inseparables.

Aquest Simposi ens crida a reflexionar sobre la funció de ARESPA que, per les empreses que reuneix i pels deu anys d’existència que ara compleix, pot considerar-se com l’epicentre de la Restauració, perquè aquestes empreses són LES QUE FAN LES COSES.

Programa

Dates de realització: 23-24 de setembre de 2010

Import matrícula: 70 € (abans del 15 de setembre) 82€ (després del 15 de setembre)

Lloc: Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte Pza. de Baluarte s/n. 31002 Pamplona