1s JORNADES-TALLER SOBRE TÈCNIQUES TRADICIONALS DE CONSTRUCCIÓ

calç1s JORNADES-TALLER SOBRE TÈCNIQUES TRADICIONALS DE CONSTRUCCIÓ
La calç i les seves aplicacions en l’arquitectura

Programa

Atenció! En el programa hi havia un error a la butlleta d’inscripció: un dels mails de contacte no està operatiu, només funciona itl@itl.cat. Per qualsevol dubte truqueu a l’ITL 973.725.797.

Disculpeu les molèsties.

Visita del diumenge

PRESENTACIÓ

En el nostre territori, la formació dels professionals que intervenen en l’arquitectura, s’orienta fonamentalment a la construcció d’obra nova amb tècniques contemporànies, mentre que l’aprenentatge de les tècniques de construcció tradicional ha quedat relegat a l’autodidactisme o bé als escassos àmbits voluntariosos de posada en comú d’experiències.

Les tècniques de construcció tradicionals formen part del nostre patrimoni material i immaterial, i han constituït l’eina i el suport tant de l’arquitectura monumental, com de l’arquitectura popular o vernacla durant diversos segles. Però durant el segle XX el coneixement de les arts i els oficis de la construcció tradicional ha estat massa sovint considerat com a obsolet, i bandejat per altres tècniques de construcció pretesament més innovadores i eficaces.

Tot i així, el progressiu desenvolupament econòmic, turístic i ecològic viscut durant les darreres dècades està conduint novament a la recuperació de l’interés per les qualitats i prestacions ofertes per les tècniques tradicionals de construcció, especialment en el camp de la restauració i de la rehabilitació, però també en el de l’obra nova més sensible a la sostenibilitat, actualment plenament de moda.

Des d’aquesta perspectiva, i també considerant l’horitzó previsible d’una cada vegada major intervenció sobre l’arquitectura existent, és imprescindible incidir en la formació dels arquitectes i arquitectes tècnics, oferint una preparació teòrica i pràctica específiques, amb rigor, sobre les possibilitats que actualment ens poden oferir les tècniques de construcció tradicional, tal com ja es dóna en altres territoris que ens poden servir de referent.

Les jornades-taller sobre tècniques tradicionals de construcció pretenen establir una visió introductòria adreçada a arquitectes i arquitectes tècnics suficientment actual i àmplia, tant teòrica com pràctica, mitjançant una metodologia que compatibilitza sessions expositives teòriques, amb sessions de taller en les quals els assistents es puguin familiaritzar amb la manipulació pràctica de les tècniques tractades, i amb unes visites a obres en procés d’execució o recentment realitzades estretament relacionades amb les tècniques anteriorment presentades.

Aquesta edició de les jornades-taller es centra en les diverses tècniques tradicionals de construcció que empren la calç, degut a l’extensa diversitat d’aplicacions possibles: morters d’obres de fàbriques, morters de revestiments de paraments, estucs, formigons de paviments, lletades de protecció, etc…, a la proliferació de confusions sobre els seus tipus, i a la dificultat d’accés i fragmentació de les fonts d’obtenció de coneixement pràctic sobre aquest material.

D’altra banda, durant les jornades-taller es presentarà una aproximació als resultats del treball de recerca sobre la resistència i adherència de diversos morters i formigons de calç, desenvolupat per l’Institut Tecnològic de Lleida, per tal d’extreure criteris pràctics dirigits als professionals que vulguin aplicar aquestes tècniques en les seves obres.

Coordinadors:Mercè Manonelles – Núria Laplaza – Xavier Solans – Claudia Sanmartí – Mariona Genis – Jordi Planelles – Jordi Morros (membres d’AADIPA)
Durada: 23 hores
Lloc: Lleida
Data: del 22/10/2010 al 24/10/2010
Import matrícula: (no inclou els dinars) Sessions teòriques, pràctiques i visites :150 €/ Sessions teòriques i visites : 120 €/ Únicament visites :20 €/ Únicament visites amb cotxe propi :10 €

Les inscripcions es gestionaran a través de la Fundació Institut Tecnològic de Lleida (ITL), per rigorós ordre d’arribada :

Parc Tecnològic de Gardeny, Edifici 29, porta B, 1r pis – 25003 Lleida

itl@itl.cat – TF. 973.725.797 – FX. 973.725.798

Descomptes RENFE

Llistat d’allotjaments

Alberg de joventut

Sant Anastasi. Lleida

Hotels

NH Pirineos ****
Hotel Real ***
AC Lleida ****
Zenit Lleida ****
Catalonia transit ***
Ramón Berenguer **