Rutes ARQUIN7

REPENSAR_REUTILITZAR_RENOVAR

En una època de crisi cal girar la vista cap a les oportunitats de intervenció en el teixit construït. El paradigma del creixement il·limitat de la ciutat com a motor de riquesa i generador de plusvàlues, ha mort. Per molts anys l’activitat de transformació es centrarà en la remodelació, la rehabilitació i l’implementació de nous usos al teixit urbà existent.
Ruta 1: Edificis amb nous usos (22@)
Ruta 2: : Edificis amb nous usos (22@)
Dates: del 30 de setembre al 7 d’octubre de 2010.
Lloc: Barcelona