I JORNADES TÈCNIQUES SOBRE MUSEUS

La il·luminació als museus

 
Jornades organitzades per el Museu de Lleida

Objectius

En els darrers anys s’ha incrementat considerablement l’activitat expositiva en museus i centres d’exposicions. Aquests tipus d’iniciatives exigeixen als professionals uns coneixements determinats en matèria d’il·luminació que no només abasten el camp del disseny, l’estètica i la conceptualització, sinó que també tenen unes imbricacions importants amb l’àmbit de la conservació preventiva. Aquesta combinació d’interessos determina la raó de ser d’aquestes jornades, les quals pretenen oferir als professionals els coneixements necessaris per abordar els aspectes comentats.

Programa

Coordinadors: Alberto Velasco Gonzàlez (Museu de Lleida: diocesà i comarcal) i Miguel Ángel Rodríguez Lorite (Intervento)

Durada: 14 hores

Dates de realització: 3 i 4/11/2010

Import: Inscripció gratuïta, cal reservar plaça enviant un correu a museu@museudelleida.cat

Lloc: Museu de Lleida: diocesà i comarcal c/Sant Crist, 1 – 25002 Lleida