Jornada tècnica: L’Eròtica en el jardí

Temàtica relacionada amb el XXXIIIè Curset de l’AADIPA

Organitzat per l’ Asociación Española de Parques y Jardines Públicos i l’Ajuntament de Barcelona

Objectius: 

Es pretén donar a conèixeraquesta temàtica des de diferents disciplines amb l’objecte d’assolir criteris per a la interpretació i la lectura de jardins de diverses èpoques i donar eines per a la seva conservació i disseny.

Programa

Dates de realització:  22 i 23/10/2010

Durada: 11 hores

Import: 180€ (consulteu la web per altres preus)

Lloc: Barcelona