Rehabilitar, molt més que reparar

Rehabilitar és més que tornar un edifici degradat al seu estat original.

Rehabilitar és recuperar i reutilitzar els espais adaptant-los a noves necessitats o a nous usos.

Cristian Cirici, Josep Boncompte, Quim Rossell, Mariona Genís

Flyer

Data: 25/11/2010
Lloc: espai Picasso del COAC Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Hora: 17:30