XXXIIIè CURSET. JARDINS: DE L’ARTIFICI A LA RESTAURACIÓ

XXXIIICursetXXXIIIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni

Del 16 al 19 de desembre de 2010

Directora: Carme Riu Canal

Equip organitzador: Anna Eixarch, Raquel Calvo, Marc Manzano, Montserrat Caldés, Clàudia Sanmartí

Web del curset