Canvi de quota agrupats

Tal i com es va acordar a la passada Assemblea General Ordinària del 26 d’octubre de 2010, s’augmenta la base de la quota dels agrupats que s’aplicava des del 2003 passant dels 35 € IVA inclòs (30,17+ 16%) a 40 € amb el nou tipus d’IVA (33,90+18%).