Presentació d’un sistema de georadar per aplicacions d’arqueologia, planificació urbana i obra civil. Ajornament

PRESENTACIÓ DEL SISTEMA IDS STREAM-X PER APLICACIONS D’ARQUEOLOGIA, PLANIFICACIÓ URBANA I OBRA CIVIL
Aquesta demostració té com a objectiu la introducció al mercat espanyol de l’Arqueologia i Patrimoni i obra civil d’aplicacions d’última generació del georadar, que representen un salt qualitatiu en termes de precisió, preu i rendibilitat.
En col·laboració amb la firma Geostudi Astier, SOT comercialitza l’aplicació del sistema STREAM a l’estat espanyol en els àmbits de l’enginyeria civil i l’arqueologia

Presentació

Stream-X

Data: Ajornat per el 09/02/2011
Lloc: Tarragona
Hora: 12:30
Inscripció: Gratuïta enviant un correu a l’adreça info@sotprospection.com o bé trucant al 93 674 21 46

Vídeos relacionats