ATLES D’HISTÒRIA URBANA DE GIRONA : SEGLES VI AC-XVI

978848496155VVAA
Ajuntament de Girona
Girona, 2010
ISBN: 9788484961550
DANI CHICANO.
La divulgació de la història, basada en els resultats de la recerca, investigació i anàlisi arqueològica i històrica; la posada a l’abast de la ciutadania d’aquest coneixement d’una manera clara i entenedora, apta per als llecs en la matèria, que tinguin, això sí, una mica de curiositat, és l’objectiu del volum Atles d’història urbana de Girona, segles VI aC-XVI, que ha editat l’Ajuntament de Girona, amb el suport financer indispensable de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquest volum, per la forma i pel contingut, és una eina perfecta, un pont ample i necessari, amb vocació de ser molt transitat, que funciona com a vincle del món acadèmic i la ciutadania en el sentit més ampli del concepte, i pensant també especialment en la comunitat educativa. És part del retorn, massa sovint obviat, menystingut, o fins i tot ignorat, dels recursos imprescindibles que la societat dedica a la recerca i l’estudi, i permet al ciutadà aliè al món acadèmic valorar en la seva justa mesura la tasca d’arqueòlegs i historiadors.