110331-ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA: Acords

Data: Dijous 31 de març de 2011
Hora:17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona).

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1. Memòria d’activitats i informe de gestió de la Junta Directiva del 2010

2. Informe econòmic i aprovació de la liquidació de 2010, si s’escau

3. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva:
 Candidats presentats a l’elecció del 31-03-2011 (en vermell els mebres escollits a l’assemblea)

Secretari

Mireia Barnadas i Ribas

Tresorer

Natàlia Sancho i Puig
Marta Urbiola i Domènech

Vocals

Lleida

Mercè Manonelles i Montero

Tarragona

Mercè Griño i Boix
Patricia Rodríguez Triguero

Ebre

Dídac Gordillo i Bel

Girona

Mercè Hortalà i Vallvé

Barcelona

Jordi Portal Liaño
Jordi Morros i Cardona
Susanna Navarro Ortega

4. XXXIIIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2010)
 Balanç del desenvolupament a càrrec de la seva directora, Carme Riu Canal

5. XXXIVè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2011)
 Informe dels treballs de preparació a càrrec dels seus directors, Anna Albó i Dídac Gordillo

6. Suggeriments, precs i preguntes