Junta directiva 2011

Junta directiva AADIPA 2011

President Antoni Navarro i Cossío
Secretari Mireia Barnadas i Ribas*
Tresorer Marta Urbiola i Domènech*
Vocals Lleida Mercè Manonelles i Montero
Tarragona Mercè Griño i Boix
Ebre Dídac Gordillo i Bel
Girona

Mercè Hortalà i Vallvé*

Barcelona Marc Manzano i Saló
Gemma Serch i Andreu
Jordi Morros Cardona*

* Nous membres escollits en l’assemblea general de  31-3-2011

Secretaria d’agrupacions: Esther Martín