Gestió del patrimoni i turisme en un entorn rural

A la seu del Consorci del Lluçanès, a Santa Creu del Jutglar, es celebrarà aquesta jornada sobre la “Gestió del patrimoni i turisme en un entorn rural”. La jornada, organitzada pel Museu Industrial del Ter, Consorci del Lluçanès i Universitat de Vic, pretén proposar un debat que incorpori les mirades dels gestors turístics amb l’objectiu final de respondre a la pregunta de què poden fer per activar el seu patrimoni de forma eficient i efectiva territoris rurals que en termes generals disposen de recursos econòmics limitats.

Programa

Data:15/06/2011
Preu: 25 € (dinar inclòs)
Lloc: Consorci del Lluçanès, C/ Vell, 3 – 08515 -Sta. Creu de Jutglar
Inscripcions: Museu Industrial del Ter. Tel. 938 515 176 o bé per correu electrònic a: mit@mitmanlleu.org