MEMÒRIES D’ACTIVITATS AADIPA

Documents en pdf de la memòria anual d’activitats de l’AADIPA que es presenta cada any a l’Assemblea General del març

Memòria 2010

Memòria 2009

Memòria 2008

Memòria 2007

Memòria 2006