5a Trobada de les Egipcíaques: presentació del Director General de Patrimoni Cultural del projecte de l’Agència Catalana de Patrimoni

CIÈNCIA I PATRIMONI: USOS, ABUSOS, NECESSITAT

En els darrers 50 anys hem assistit a certa explosió dels estudis de caràcter científic aplicats al Patrimoni històric i més recentment, s’ha difós de forma relativament generalitzada la necessitat d’estudis experimentals (mal anomenats “analítiques”) com a fase, de vegades prèvia, de vegades decorativa, de projectes de restauració de béns mobles i immobles. En aquest panorama caldria incloure l’arqueologia i la documentació històrica com a fornidores de resultats per a l’anàlisi històrica o la conservació, úniques raons de ser de qualsevol mena d’anàlisi aplicada al patrimoni cultural.Però no sempre els estudis científics, històrics o arqueològics han estat d’utilitat per a restaurar, conservar o simplement conèixer el patrimoni, de vegades han donat lloc a errors clamorosos i intervencions errònies. D’altra banda, existeix certa fascinació per la tecnologia que dóna lloc a un imaginari d’exactitud i veritat absoluta que moltes vegades res o poc té a veure amb la realitat, sovint distorsionada per abusos dels resultats analítics, un mal disseny experimental, manca de rigor en la metodologia (de vegades induïda per una idea preconcebuda dels resultats) o una errònia interpretació de les dades.

La intenció d’aquest seminari és discutir fins a quin punt la Història, la Ciència i la Tècnica poden ajudar a conèixer el Patrimoni: on es pot arribar, amb quines limitacions, amb quin grau de certitud… però alhora posar de manifest els abusos i males interpretacions amb que dades suposadament científiques han induït, en ocasions, a restauracions equivocades o clarament perjudicials. En definitiva, despertar l’esperit crític dels professionals implicats en la conservació i restauració del patrimoni en front els resultats suposadament tècnics o científics de qualsevol mena.

Programa NOU presentació del Director General de Patrimoni Cultural, (fora de programa) del projecte de l’Agència Catalana de Patrimoni

Més informació a la web

Durada: 14 hores
Dates: 10-11/11/2011
Import: Inscripció gratuïta, cal reservar plaça enviant un correu a info@egipciaques.info  www.egipciaques.info:
Lloc: Residència d’Investigadors: carrer Hospital, 64. Barcelona