Primer Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial. Arqueologia

El Primer Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia es proposa ser un punt de trobada sobre la gestió i el tractament de l’arqueologia en els béns declarats Patrimoni Mundial. Tot això plantejat des d’una visió àmplia del terme arqueologia, tenint en compte que no es tracta només d’analitzar els béns declarats pel seu caràcter arqueològic, sinó que també poden ser estudiats amb metodologia arqueològica els béns o conjunt de béns culturals materials que hagin estat declarats Patrimoni Mundial.
El Congrés està organitzat per la Universitat Complutense de Madrid i patrocinat pel Consell Insular de Menorca amb la intenció que l’illa es converteixi en un lloc de referència per a estudis sobre el tractament dels béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO.
Animam totes les persones interessades en el món de la gestió arqueològica a participar-hi perquè hi haurà lloc no sols per a l’arqueologia sinó també per a les mirades des d’altres disciplines

Termini de presentació de resums, comunicacions i pósters: 10 de novembre 2011

Programa: en preparació

Web

Organitzadors

Dates:
9-13/04/2012
Lloc: Teatre Principal de Maó (Menorca)
Inscripció: 50-150€ (veure web)