La rehabilitació de la fusta

Objectius

  • Conèixer els sistemes estructurals dels edificis d’habitatges antics i moderns.
  • Diagnosticar les causes dels danys que presenta i avaluar-ne la gravetat.
  • Triar i dissenyar la forma d’intervenció més fonamentada i adient en cada cas.

 Programa

Data: 24/10/2011
Lloc: CAATEEB – Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Hora: 9.30-13.30 h
Inscripció: 48,00€ aquí o bé trucant al telèfon 93 2402060 ext . 2 o per mail a formacio@apabcn.cat