Proposta d’articles: Plan Nacional de Arquitectura Tradicional

El Servei de Patrimoni Etnològic del CPCPTC està participant, des de fa uns mesos, en la redacció del “Plan Nacional de Arquitectura Tradicional”, sota la coordinació de l’Instituto de Patrimonio Cultural de España, IPCE.

En el marc d’aquesta relació hi ha la possibilitat d’aportar articles a un número monogràfic sobre aquesta temàtica al llarg d’aquest any.

Qui hi estigui interessat, pot enviar una proposta en què hi figuri el títol proposat per a l’article i un breu resum d’unes poques línies del tema concret a tractar. Si la proposta és acceptada, els tècnics de l’IPCE comunicaran les característiques que ha de tenir el text a publicar.

Les propostes s’han d’adreçar a:

Servei de Patrimoni Etnològic

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Departament de Cultura

rcosta@gencat.cat

Termini de presentació: divendres 24/02/2012