Catalunya. 50 elements d’arquitectura i enginyeria ferroviàries

Catalunya 50 elements ferroviaris_0Olivé, J. [text], Chopo [fot.]
2012
Ed. Cossetània

Llegint o mirant aquest llibre es pot seguir i rastrejar la realitat passada i present de la construcció ferroviària a Catalunya —aquesta part de l’arquitectura i enginyeria que ens és tan propera i tan desconeguda alhora— de forma que el lector, a través de les explicacions i de les magnífiques fotografies que conté, la pugui conèixer, primer; la pugui fer seva, després, i pugui prendre consciència del seu extraordinari valor patrimonial. De cada un dels cinquanta edificis, ponts o túnels que recull el llibre, se’n narra la història, se’n descriuen les característiques constructives i els valors artístics, tècnics o socials i, finalment, es donen les indicacions per arribar-hi: en tren, evidentment, o, quan això no és possible, en cotxe o a peu. Una opció a què conviden els autors en una forma diferent de fer excursions amb noves motivacions, nous objectius i nous paisatges.
Nota de premsa