Miquel Garriga i Roca i el plànol de Barcelona, 1856-1862

s910430a
Francesc Nadal
Barcelona, 2011
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, núm. 26)
ISSN 1576-26-37.

Ressenya Societat Catalana de Geografia:
L’empresa del plànol de Barcelona duta a terme per Garriga i Roca entre 1856 i 1862 va dotar la ciutat de Barcelona d’una cartografia moderna i científica que li mancava i que venia a complementar el plànol del Pla de Barcelona aixecat per l’enginyer Ildefons Cerdà l’any 1855. A partir de 1862 el municipi de Barcelona va disposar d’una cartografia al mateix nivell de la que posseïen des de feia un cert temps algunes de les principals ciutats d’Europa occidental, com París, Madrid o Gènova.

Els ”quarterons”, per la seva escala, l’acurat amidament del parcel•lari urbà i la informació urbanística continguda, constitueixen la representació planimètrica més detallada i precisa realitzada fins aleshores de la ciutat de Barcelona, així com un dels principals documents de la cartografia europea de mitjan segle XIX. És una representació comparable, en l’àmbit espanyol, a l’extraordinària sèrie de plànols d’illes de cases de Madrid traçats a escala 1:270, entre 1750 i 1751, arran de la ”Visita General” ordenada pel marquès de la Ensenada i que formen part de la Planimetria Genera1 de Madrid.