Jornada Técnica sobre el terremoto de Lorca- ACE

Programa

Organitzat per l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE)

Després de gairebé un any de la sèrie de terratrèmols de Lorca, un cop s’han resolt les emergències immediates, ja es pot reflexionar més fredament i amb una perspectiva més àmplia sobre les causes i els efectes dels sismes.
L’objectiu de la Jornada és aprendre què es pot extreure d’aquella experiència, des dels punts de vista geològic, de la gestió d’emergències i del comportament de les construccions. Es tracta doncs, d’analitzar els problemes sorgits i reflexionar a partir d’això, per prendre nota de les mesures que s’haurien d’adoptar des de l’administració, de la coordinació i formar els tècnics col · laboradors i de treure conclusions relatives al disseny i la reparació de les construccions.

Data: 17/05/2012
Lloc: Jordi Girona 31, Edifici Til·lers, 3a planta 08034 Barcelona
Hora: 9:15-19:30h
Inscripció gratuïta: www.alumni.upc.edu