Màster de Restauració de Monuments Arquitectònics. 22 edició

El Màster de Restauració de Monuments Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya es dirigeix als titulats en Arquitectura superior i tècnica, Engenyeria de Camins, Llicenciats en Història, Restauradors o Llicenciats en Belles Arts, que vulguin preparar-se com a tècnics amb criteri i competència professional per poder valorar el grau d’importància dels monuments, subconjunts i conjunts monumentals, a fi de poder intervenir en la reforma interior dels centres històrics.

blog

Director: Fernando Álvarez Prozorovich
Durada: 1500 hores ECTS, 60 crèdits en 2 anys (EEES)
Dates de realització: del 10/2012 al 06/2014
Import matrícula: 6420 € (total pels dos anys)

anunci 2012-14 copia