Junta directiva 2012

Junta directiva AADIPA 2012

President Antoni Navarro i Cossío
Secretari Mireia Barnadas i Ribas
Tresorer Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Mercè Manonelles i Montero
Tarragona Mercè Griño i Boix
Ebre Dídac Gordillo i Bel
Girona

Mercè Hortalà i Vallvé

Barcelona Ramon Calonge i Vallbona*
Alfred Pastor i Mongrell *
Jordi Morros Cardona

* Nous membres escollits en l’assemblea general de  21-3-2012

Secretaria d’agrupacions: Marta Marin