2ona. Conferència regional euro-mediterrània: La ciutat, patrimoni viu

El projecte Montada promou el patrimoni tradicional construït afavorint l’apropiació per part dels representants de la societat civil, tècnics, la societat civil i la població. Una apropiació que porta a la integració del patrimoni com a factor de desenvolupament sostenible (cultural, social, econòmic i mediambiental), reforçant la comprensió mútua i el diàleg entre diferents cultures, generacions i gèneres.

web

Dates: 11-12/10/2012
Lloc: Salé, Marroc
Inscripció:

Data límit d’acceptació de resums: 30 de juny 2012

Crida a comunicacions

Formulari d’inscripció

Programa