6a Trobada de les Egipcíaques

ELS ALTRES CATALANS. L’EMPREMPTA DE L’ISLAM A CATALUNYA; materials, tècniques i cultura. Sessió dedicada al claustre de Mas del Vent (Palamós)

Egipcíaques

Programa

ELS ALTRES CATALANS
L’avenç de la investigació històrica al llarg dels darrers anys ens mostra que no tot era ben bé com ens havien explicat. Fins no fa tants anys es parlava de reconquesta com el procés d’expansió feudal cap al sud a costelles dels territoris sota domini musulmà. Fins no fa tant es pensava que l’Islam, a excepció de les terres de ponent i de l’Ebre, havia tingut una petjada poc profunda a Catalunya.

Però la realitat sembla ser que no va per aquí. La historiografia, l’arqueologia, la documentació, la toponímia, la gastronomia o la cultura tradicional i popular ens diuen o ens insinuen una realitat molt més rica i complexa, i per tant apassionant: l’empremta de l’Islam a Catalunya és més gran del que alguns han volgut veure.

S’entra en un període que s’ha volgut veure com a fosc, però no és així. Estem en uns segles encara de complexa explicació però que sense ells no podrem entendre l’evolució d’aquestes terres des de l’antiguitat tardana a la plena edat mitjana. Uns segles crucials per entendre el que després seran els comtats catalans, el nostre país.

Aquestes jornades pretenen presentar alguns dels trets materials i immaterials visibles (o audibles) a les nostres terres, posar de manifest allò que no sempre s’ha vist com evident i en definitiva, aprofundir i divulgar una mica en una part del nostre passat que ha deixat una empremta encara reconeixible en la nostra cultura actual.

EL CLAUSTRE DE MAS DEL VENT

La (re)descoberta d’un claustre romànic de probable origen castellà a una finca de Palamós (Mas del Vent), ha generat certa controvèrsia que, en forma de serp estiuenca, ha omplert algunes pàgines dels diaris el passat juliol i agost i ha animat les anomenades xarxes socials. Des de les Egipcíaques no volem deixar passar l’oportunitat de sentir de primera ma algunes de les opinions que, filtrades pels mitjans de comunicació, han agitat el món del patrimoni històric i d’aquesta forma, aportar alguna dada més a l’estudi d’una peça excepcional, alhora que difondre’n el seu coneixement.

Durada: 14 hores
Dates: 15-16/11/2012
Import: Inscripció gratuïta, cal reservar plaça enviant un correu a info@egipciaques.info www.egipciaques.info:
Lloc: Residència d’Investigadors: carrer Hospital, 64. Barcelona