Debats Patrimoni

image001El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza, sota el títol Debats Patrimoni, un cicle de jornades que vol ser un fòrum obert on presentar i debatre intervencions fetes en el patrimoni arquitectònic del nostre país, amb l’objectiu de difondre la política d’intervenció en edificis, entorns i centres històrics desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament.

web

Primera jornada – Divendres, 27 d’abril de 2012
La plaça com espai singular dels centres històrics.

10.00 h Benvinguda
Carles Sala | Secretari d’Habitatge i Millora Urbana

10.15 hPresentació del Cicle de Jornades
A càrrec del directors del Cicle

10.30 hIntervenció a la plaça del Consell Comarcal de la Segarra al centre històric de Cervera
Imma Bernados, Ivàn Blasi i Javier Sanz, arquitectes

11.00 h Intervenció a tres places del nucli antic d’Oliana
Joaquim Pèrez i Eva Girona, arquitectes

11.30 hPausa

12.00 h Intervenció a la plaça del Forn i del Mercat en el nucli antic de Tremp
Miquel Roldán i Merçè Berenguer, arquitectes.

12.30 h Intervenció la plaça de la Porxada, en el centre històric de Granollers
Eduard Brú, arquitecte.

13.00 h Debat i torn obert de paraules
Moderador: Fernando Álvarez, arquitecte

Segona jornada – Divendres, 25 de maig de 2012

Intervenció en edificis existents de valor patrimonial per a usos públics

10.00 h Benvinguda i presentació dels ponents
Carles Sala Roca. Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Directors del Cicle

10.30 h Recuperació del castell de Verdú
Antoni Martí i Josep Esteve, arquitectes

11.15 hPausa

11.45 h Rehabilitació com a equipament cultural i ajuntament de Can Parrella
Miquel Surinyach Pla i Miquel Surinyach Pous, arquitectes

12.30 h Debat i torn obert de paraules
Moderador: Carles Solsona, arquitecte

Tercera jornada – Divendres, 29 de juny de 2012

Els entorns monumentals vinculats als centres històrics

10.00 h Benvinguda i presentació dels ponents
Directors del Cicle

10.30 h Urbanització del turó de la Seu Vella de Lleida
Carles Sáez, arquitecte

11.15 h Pausa

11.45 h Recuperació del passeig fora muralles de Girona
Pep Zazurca i Geroni Munné , arquitectes

12.30 h Debat i torn obert de paraules
Moderador: Andreu Barbat, arquitecte

Quarta jornada – Divendres, 26 d’octubre de 2012

El centre històric com a projecte global

10.00 h Benvinguda i presentació dels ponents
Directors del Cicle

10.30 h Urbanització del nucli antic de Bàscara
Joan Frigola i Carles Bosch, arquitectes

11.15 h Pausa

11.45 h Urbanització del centre històric de Banyoles
Josep Miàs, arquitectes

12.30 h Debat i torn obert de paraules
Moderador: Jordi Sardà, arquitecte

Cinquena jornada – Divendres, 30 de novembre de 2012

Els plans de renovació i millora de l’espai públic històric

10.00 h Benvinguda i presentació dels ponents
Directors del Cicle

10.30 h L’avantprojecte conjunt de la part alta de Tarragona
Jordi Segura, arquitecte

11.00 h El document d’anàlisi de l’evolució històrica
Josep M. Vila, historiador

11.30 h Pausa

12.00 h El conjunt del nucli antic de Navata. El espai públic com a generador d’activitat econòmica, turística i cultura.
Marc Manzano, arquitecte
Jaume Homs, Alcalde de Navata

13.00 h Debat i torn obert de paraules

Hora: De 10 a 13.30 hores
Lloc: Sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat
(av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona)
Inscripció gratuïta: Cal inscripció prèvia via web