AAEPFC: Monogràfic: Anàlisi de Patologies en Estructures de Fusta

Tríptic

La finalitat d’aquesta jornada de l’AAEPFC és explicar com afrontar un anàlisi de patologies a la fusta de l’edifici mitjançant casos reals, i mostrar diferents metodologies d’inspecció que s’utilitzen tant a Espanya com en altres països.

Patogens:
o Introducció als diferents patògens. Biologia i caracterització de l’atac.
o Passes bàsiques i material per a realitzar una correcta inspecció de patògens.
Patologies en Estructura de Fusta:
o Introducció a les diferents metodologies i instruments de mesura del mercat (Resistograf, Ultrasons, Impacte, etc).
o Metodologia general de inspecció tècnica i recollida de les dades.
o Tractament de les dades. Estudi dels resultats i les conclusions.
o Casos Reals. Exemples d’estudis realitzats.
Ponent:
Àngel Berna Gómez, Llicenciat en Ciències Biològiques. Especialitzat en l’Anàlisi de Patologies en Estructures de Fusta. Director Tècnic de l’empresa HELPEST21 (dedicada exclusivament a l’anàlisi de patologies en estructures de fusta). Expert Certificat per FCBA (França) (únic inspector certificat per aquest organisme a Espanya).
Ha fet funcions de docència en la formació obligatòria d’aplicadors pel control de xilòfags (pel nivell bàsic i qualificat).

Data: 10/12/2012
Lloc: Altell COAC Plaça Nova, 5 Barcelona
Horari:18:30 h. a 20:30 h
Inscripció:
0-20€(veure tríptic)