Art i Guerra, destrucció, espoli i salvaguarda del patrimoni durant la Guerra Civil

Del 28 de novembre al 27 de gener de 2013
Museu de Badalona Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 1 Tel. 93 3841750 Badalona (Barcelonès)
web
Les guerres, com és obvi, tenen un elevat cost humà, social, econòmic i polític… però també patrimonial, perquè els arxius, els museus, les biblioteques, les obres d’art, els jaciments arqueològics o els edificis històrics també poden ser víctimes de la destrucció i el saqueig per motius bèl·lics.

A Catalunya, i també a Badalona, la Guerra Civil va fer estralls en el patrimoni. Algunes vegades va ser destruït per motius ideològics (com en el cas d’edificis i obres d’art religioses) i altres vegades es va malmetre a causa de la violència pròpia del moment.

No obstant i això, hi va haver persones que, en el marc de les institucions o a títol personal, van lluitar per protegir aquests béns, i van portar a terme una tasca de vegades heroica i sempre digna de ser recordada.

Tot i la dificultat de recuperar aquesta memòria, el Museu de Mataró, que produeix l’exposició, ha fet un esforç per conèixer i posar a l’abast del públic aquest aspecte de la nostra història. El Museu de Badalona, per la seva banda, hi aporta la part corresponent a la ciutat on, malgrat algunes pèrdues irreparables, també es van portar a terme importants operacions de salvament. A més, Badalona era el lloc de residència de Joaquim Folch i Torres, que va tenir un paper molt destacat en el salvament del patrimoni artístic català.

Fulletó i activitats
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=5534