Projecte MARIE: rehabilitació energètica

El Col·legi d’Arquitectes participa al projecte europeu MARIE, que està recollint experiències i projectes de renovació energètica que hagin tingut un alt impacte en l’estalvi energètic (al voltant d’un 20%) i un model financer sostenible (amb un retorn de la inversió màxim de 10 anys).

Si heu participat en algun projecte d’aquestes característiques, el COAC us encoratja a que participeu en aquesta iniciativa, accedint al web de la plataforma de MARIE. Els projectes i experiències recollides formaran part d’un registre de bones pràctiques avalades per la Unió Europea. És una oportunitat per estar al dia de les millors experiències en renovació energètica d’edificis en el Mediterrani.