Junta directiva 2013

Junta directiva AADIPA 2013

President Antoni Navarro i Cossío
Secretari Mireia Barnadas i Ribas
Tresorer Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Anna Rendé Mateu*
Tarragona Mercè Griño i Boix
Ebre Dídac Gordillo i Bel
Girona

Anna Albó Riera*

Barcelona Ramon Calonge i Vallbona
Alfred Pastor i Mongrell
Jordi Morros Cardona

* Nous membres escollits en l’assemblea general de  19-3-2013

Secretaria d’agrupacions: Marta Marin