Presentació de la versió revisada de la Guia d’arquitectura moderna de Barcelona

Targetó

Presentació de la Guia d’arquitectura moderna de Barcelona

Acte que comptarà amb les intervencions dels seus autors: Manel Gausa, Maurici Pla, Marta Cervelló i Ricardo Devesa, a més d’Oriol Bohigas, Eduard Bru i Llàtzer Moix. L’acte serà presidit per Vicente Guallart, arquitecte en cap de l’Ajutament de Barcelona i el degà del COAC, Lluís Comerón.

TARGETO_guiabcn (2)

Data: 09/05/13
Lloc: Sala d’actes COAC de plaça Nova, Barcelona
Inscripció gratuïta