Tardes Temàtiques dels Pèrits: L’Acció Pericial en temes de Patrimoni Arquitectònic

Data: dilluns 13 de maig de 2013
Hora: 18:30
Lloc: Sala d’Actes COAC (Plaça Nova núm. 5, Barcelona)
Inscripció: 0-20€ (veure web)

La trobada pretén posar en comú i avançar sobre el que avui ja comença a ser freqüent al món de l’actuació pericial com suposa el dictaminar sobre Bens d’Interès Cultural i d’altres nivells de consideració dins el Patrimoni Arquitectònic.

Això no només es tractarà a efectes Judicials sinó d’altres  nivells ja siguin públics o privats per a les Administracions Públiques i els planejaments aplicats.

En qualsevol cas s’entrelliguen les consideracions legals i culturals de la legislació actual, ja sigui a Catalunya, com a la resta de l’Estat.

Per tot això, cal que es tingui en compte :

–          La Legislació vigent en cada situació, considerada als diversos nivells, local, nacional i estatal.
–          Jurisprudència establerta fins a l’actualitat amb les seves conseqüències administratives i econòmiques.
–          Jurisprudència establerta fins a l’actualitat  amb les conseqüències pel mateix Bé Cultural.

–          La normativa tècnica, fiscal i de construcció a  aplicar.

–          Documents a elaborar per a presentar en els diversos litigis, entre privats o administratius i judicials.

La finalitat d’aquesta jornada és facilitar al pèrit uns criteris per a l’avaluació econòmica de les reparacions de lesions a l’edificació, les eines i un mètode de càlcul de pressupostos mitjançant una explicació teòrica dels medis de que disposem, reforçada amb la pràctica de casos reals.

Ponent: Albert Plà i Gisbert