CAMPUS PROFESSIONAL: ANFAPA, La rehabilitació tèrmica en el marc de la certificació obligatòria d’edificis existents

Informació consensuada per representants de tots els implicats sobre la certificació obligatòria d’edificis existents, la rehabilitació tèrmica amb SATE sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior.

Programa

10.00h-10.30h
Ministeri de Foment. Sr. Javier Serra. Real Decret de certificació energètica obligatòria d’edificis existents.

 10.30h-11.00h
ICAEN (Institut Energia Catalunya). Sr. Cristian Paños. Procés de certificació i sostemes de certificació energètica CE3 i CE3x
 11.00h-12.00h
ANDIMAT. associació de fabricants de materials d’aïllament. Sr. Yago Masso, Materials d’aïllament.
PAUSA 15 minuts
12.15h-13.30h
ANFAPA. associació de fabricants de morters industrials. Sr. Gabriel Ortín, SATE sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior.
 13.30h-14.00h
Taula rodona. Amb la participació dels ponents que donaran resposta a les preguntes dels assistents

Data: Dimarts 04 de juny de 2013
Horari: 10h a 14h
Lloc: Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Inscripció: gratuïta (veure web)