Cursos d’estiu UB

web

31. La imatge. Paradigmes i circuits del món medieval al postmedieval
Programa

Coordinació

Rosa Alcoy Pedrós, catedràtica d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.

Contingut

L’extensió en el temps i l’espai de l’art medieval, i els molts mitjans d’expressió que va utilitzar a través de diferents tècniques, gèneres i disciplines artístiques va fer que aquest art abastés moltes èpoques i moviments artístics diferents. Aquest curs té per objectiu oferir un ventall de noves lectures sobre alguns dels grans motius i temes que han estat objecte de creació artística. A partir de la valoració del món de les imatges i de la definició dels seus paradigmes i interpretacions, s’hi valorarà quina repercussió ha tingut l’art medieval en l’art d’altres èpoques, i ho farà de la mà d’especialistes de la història de l’art però també de docents d’altres disciplines, com la literatura, la filologia, la història, l’arqueologia, les belles arts, l’arquitectura i la museologia.

45. Rellegir la ciutat, recuperar el monument. Noves lectures d’urbanisme i arquitectura
Programa

Coordinació

Laura García Sánchez, professora associada del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.
Joan Sureda Pons, catedràtic del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.
Joan-Ramon Triadó Tur, professor titular del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.

Contingut

És possible descobrir lectures noves de Barcelona? La restauració de conjunts artístics o monumentals i la interpretació de les fonts documentals i gràfiques, juntament amb la percepció que hi ha en el moment actual, són el punt de partida per descobrir àmbits inèdits de la nostra i d’altres ciutats. Aquest curs té per objectiu aportar sorprenents visions de la ciutat comtal i proporcionar metodologies vàlides per recobrar el missatge original d’importants llegats que en formen part. S’estudiaran exemples puntuals i s’abordaran els temes de la recuperació i rehabilitació d’emplaçaments concrets, la conservació/destrucció patrimonial, l’urbanisme dibuixat o les impressions de viatgers. Aquest vessant més teòric del curs es veurà complementat amb una part pràctica, amb visites a diversos espais —la catedral de Barcelona, el pati de la desapareguda Casa Gralla, l’entorn del barri del Raval i el Museu d’Història de Barcelona— que aproximaran l’alumnat al lloc objecte d’estudi i li facilitaran la comprensió dels continguts d’urbanisme i arquitectura impartits en el curs.

Dates del curs: Del 15 al 19 de juliol
Horari:  matí, de 9.30 a 14 h
Durada: 20 o 30 hores
Inscripció: 140-260€ (veure web)