AUS: II Congrés d’Arquitecura i Salut

Lloc: Sala d’actes del COAC, plaça Nova 5
Data:
20 i 21 de Juny de 2013

En les converses quotidianes és fàcil detectar una insatisfacció creixent amb el model de vida actual. És un model estressant, que prioritza l’aspecte consumista i productiu –laboral per sobre d’altres aspectes com la cultura, l’amistat, les afeccions, el pensament, la relació amb la natura, el dolce far niente, l’estudi….

A un nivell diguem-ne més “científic”, o més objectiu, podem consultar enquestes sobre la felicitat de la gent i veiem – no només als darrers 5 anys de crisi, sinó als darrers 30 anys- com aquesta va minvant en molts llocs i països dels desenvolupats. Als EEUU, per exemple, des de meitats dels 70 l’índex de felicitat disminueix a mida que augmenta l’IPC.

Creiem que hi ha alternatives en tots els camps, i per això fem el Congrés, dedicat a l’extens i desconegut camp de l’arquitectura i la salut, amb una visió transversal: ens parlaran filòsofs i periodistes, metges i arquitectes, advocats i aparelladors.

Les “ciutats intel·ligents” i els “edificis malalts” ens serviran per parlar de la qualitat de l’ambient interior dels nostres edificis o del nou paradigma en arquitectura, que fuig de l’espectacle visual en la cerca d’espais més confortables per a tots els sentits.

I també parlarem d’ètica i de límits, uns límits que semblen inexistents en la societat actual però que hi són, segurament posats on no toquen per interessos minoritaris.

No fora el moment de trencar aquests límits i acceptar-ne –democràticament- uns altres que ens permetin a tots viure millor? No fora millor redefinir com han de ser els espais i les ciutats perquè TOTS puguem viure millor?

De tot això, i d’altres coses que aniran sortint, en parlarem aquests dos dies.

El Congrés es desenvoluparà al llarg de 2 dies, amb sessions de matí i tarda.

El programa es desenvolupa en 4 taules, una per sessió:

 

Taula 1: CIUTATS INTEL·LIGENTS I SALUDABLES

amb conferència de Jose Luís Oyón i taula rodona amb la participació de Antonio Scotti, Coque Claret i David Pàmpols. Moderada per Tomàs Molina

 

Taula 2: L’AMBIENT INTERIOR DELS EDIFICIS

amb conferència de Carles Labèrnia i taula rodona amb la participació de Albert Cuchí, Toni Pericó, Mireia Mas  i Ivet Compañó. Moderada per Ana Macpherson.

 

Taula 3: NOUS PARADIGMES EN ARQUITECTURA

amb conferència de Elisabet Silvestre i taula rodona amb la participació de Joaquim Fernández-Sola, Valentina Maini i Àngels Canadell. Moderada per Pilar Sampietro.

 

Taula 1: CIUTATS INTEL·LIGENTS I SALUDABLES

amb conferència de Marc Antoni Broggi i taula rodona amb la participació de da Colau, Itziar González i Jaume Cortés. Moderada per Eduard Sanjuán.

 

Accediu al nostre web per a tenir accés a enllaços i recursos amb més informació sobre el Congrés.

Inscripcions a escolasert.coac.net