Escola Orígens: Curs d’estiu de Rehabilitació

web

Data:22-27 juliol de 2013
Inscripció: 195,00-265,00€ veure web
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)

Descripció

L’objectiu d’aquest curs és introduir als alumnes a la rehabilitació a partir de tallers pràctics i sessions teóriques en el que es donaran a conéixer les diferents técniques de rehabilitació donant especial relevància a les tècniques amb baix impacte ambiental.
Oferim un curs intens de 6 dies de rehabilitació en el que treballarem i parlarem sobre les tècniques de rehabilitació adaptades a la tipologia d’edificis que podem trobar en l’entorn de la població.
Els tallers seràn eminentment pràctics combinats amb sessions teòriques i activitats de lleure.

Les línies generals d’aquest curs són:
1. Descens de càrregues: Murs, forjats, normativa, càlcul i  replanteig d’un estintolament.
2. Rehabilitació de murs: Realització d’un taller de consolidació d’un mur de mamposteria i repàs de les principals tipologies de  murs, lesions i propostes de reparació.
3. Rehabilitació energètica: Instal.lació d’un sistema SATE  i revisió dels sistemes d’aïllament exterior i insuflat actuals.
4. Estructures de fusta: Taller de reforç d’una estructura de fusta i repàs dels sistemes de reforç de fusta actuals i el seus impactes.
5. Revestiments: Sanejament i substitució d’un revestiment de calç. Tipologies de revestiments de calç existents i compatibilitat amb murs suport.
6. Acabats: Pintures i vernissos naturals. Manteniment de fusta.